TRAJİK EFSANE: MEDUSA

TRAJİK EFSANE: MEDUSA

Haziran 15, 2021 0 Yazar: Gülsüm

Yunan mitolojisinde Kronos, babası Uranos’u ortadan kaldırıp başa geçince devam eden yaradılış sürecinde Pontos  ile Gaiaevlenirler. Bu evlilikten Nereus, Thaumas, Euryebie, Phorkys ve Keto doğar. Kardeş olan Phorkys ve Keto’nun evlenmesinden aralarında Medusa’nın da olduğu Sthenno, Euryale ismindeki üç güzel kız dünyaya gelir. Bu üç kız kardeşten sadece Medusa (Medusaise) ölümlüdür.

Medusa ölümlü bir kadın iken, bilgelik ve bilgi tanrıçası Athena’nın yanında hizmet etti. Athena üç bakire tanrıçadan biriydi. Bu yüzden Medusa ona hizmet ederken bakire kalmaya yemin etti. Athena’ya hizmet ederken hem ölümlüler hem de tanrılar Medusa’nın güzelliğini fark ederdi.

Poseidon, karısı Athena’ nın tapınağındaki Medusa’ nın güzelliğinden etkilenip ona aşık olan tanrılardan biridir.

Poseidon, bir türlü onu aklından çıkaramadığı için tutkusuna yenik düşüp Athena’ nın tapınağında Medusa’ ya tecavüz eder.

Tabii bu durumun Athena’nın kulağına gitmesi uzun sürmez. İntikam ateşiyle yanıp tutuşur ama bu olayın cezasını sorumlu olan Poseidon’a değil, onun zorla beraber olduğu Medusa’ya keser. Poseidon, Zeus’un kardeşi ve Pantheon’un en tepesindeki tanrılardan birisidir ve Athena kendisi için daha kolay bir hedef olan Medusa’yı seçer.

Medusa ve kız kardeşlerini Gorgon denilen korkunç dişi canavarlara çevirir. Medusa ve kız kardeşleri kanatlı, yılan saçlı ve korkunç yüzlü yaratıklara dönüşür. Medusa artık o kadar çirkindir ki kimse yüzüne bakmaya cesaret edemez olur. Medusa artık böylesine ölümcül ve korku veren bir varlık olarak yaşasa da, Athena bununla yetinmez Medusa’nın yüzüne, gözlerine bakanlar da artık taş olacaktır. Athena bunları yaptıktan sonra Medusa ve kardeşlerini yani Gorgoları Hyperborea’ya sürer.

Kral Polydectes, bir Yunan kahramanı olan Perseus’a Medusa’nın başını getirmesini emreder.

Kral Polydectes’in Perseus’tan Medusa’nın başını getirmesini istemesinin iki versiyonu vardır. Bu efsanenin biri, Kral Polydectes’in, Perseus’un annesi Danae ile evlenmesinin onuruna hediyeler getirilmesi gerektiğini ancak Perseus’un bir hediyesi olmadığından Medusa’nın başının getirmesi emredildiğini anlatır.  Diğer bir efsane ise, Kral Polydectes’in Perseus’u bu arayışa göndermesini, onu tahtta ezmesini engellemek için olduğuna bağlar. Sebep ne olursa olsun, Perseus isteği kabul eder ve Medusa’nın başını getirmek için yola çıkar.

Tanrılar, Perseus’ u çeşitli silahlarla kuşatırlar. Hermes kendisine bir orak, Medusa’nın en büyük düşmanı olan Athena ise Perseus’a kalkanını verir.

Kalkan cilalı ve yansıtıcıdır, bu yüzden Perseus onu Medusa’nın gözlerine bakmadan arkasına gizlice girmek için bir ayna olarak kullanır. Medusa’ya yaklaşırken, başını keser ve Kral Polydectes’e götürmek için başını çantasına koyar.

Medusa Poseidon’dan hamiledir. Medusa’nın başı kesildiğinde kesilen yerden kanatlı at Pegasus ve savaşçı Chrysaor doğar.

Oğulları Pegasus ve Chrysaor’dur. Pegasus, uçabilen ve sadece toynağını vurarak su akıntıları oluşturabilen ölümsüz kanatlı bir attır.

Athena bu iki canlıyı da yanına alır. Pegasus’u daha sonra yardım isteyen Bellerophontes’e Kimera ile olan mücadelesinde yardımcı olması için verecektir.

Perseus, Medusa’yı, döndükten sonra Kral Polydectes’i taşa çevirmek için kullanır.

Medusa’nın kafasını çıkarır ve kaldırır, bu da Kral Polydectes’in Medusa’nın gözlerinin içine bakmasına ve taşa dönmesine neden olur.

Perseus, Medusa’ nın başını Athena’ ya sunar. Athena, bu başı efsanevi kalkanına düşmanlarını mahveden koruyucu bir güç olarak yerleştirir. Bu sebeple birçok yerde Athena tasvir edilirken kalkanında Medusa başı da bulunur.Sağlıkçı tanrı Asklepios’un da Medusa’nın kanını şifa ya da ölümcül bir zehir olarak kullandığından bahsedilir.

Medusa’nın başı bahsedilen bu mitolojik efsaneden dolayı bir koruyucu olarak birçok yerde kullanılmaya başlanır. Lahitlerde, tapınaklarda, ki en önemlilerinden birisi Didim Apollon Tapınağı’dır. Aslında Medusa başı, önemli yapıların ve insanların zora düşebileceği durumlar için önemli bir koruyucu ve zarar vermek amacında olan insanları uzak tutabilmek için kullanılır.