Endüstri Mühendisliği Nedir?

Endüstri Mühendisliği Nedir?

Mayıs 10, 2021 0 Yazar: Şeyma Dolgun

Halk arasında ‘Hepsinden az az ama hiçbirinden tam değil ‘ diye tanımlanan; bölümdekilerin hatta mezunların bile tam anlamıyla açıklayamadığı endüstri mühendisliğini gelin sizle birlikte bir açıklığa kavuşturalım. Neymiş bakalım bu tanımsızlığın sebebi.

  Çeşitli kaynaklara bakacak olursak;

‘İnsan, makine ve malzemeden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve kurulması ile ilgilenir. Bu tür sistemlerden elde edilecek sonuçların belirlenmesi, kestirilmesi ve değerlendirilmesinde matematik, fizik ve sosyal bilimlerdeki özel bilgi ve beceriyi mühendislik çözümleme ve tasarımının ilke ve yöntemleriyle birleştirerek kullanır.’

’ Endüstri mühendisliği, ürün ve hizmet üretiminde verimliliği arttırmak amacıyla üretim faktörlerinin optimal kullanılmasını amaçlayan bir mühendislik dalıdır’ gibi tanımlar karşımıza çıkmaktadır.

 Bana soracak olursanız endüstri mühendisliğinin karşılığı; bölüme girdiğim ilk andan itibaren her yerde karşıma çıkan, tek kelime olmasına rağmen derin anlamlar içeren bir numaralı kelime ‘verim’. Amacınız daima her sistemde optimal ( en uygun) koşulların sağlanması, maksimum verimin elde edilmesi olmalıdır.  Her sistemde ve sistemlerin tamamında istenen verim, endüstri mühendislerine çok büyük bir çalışma sahası tanımlamaktadır. Buradaki verim sadece maksimum kar olarak düşünülmemelidir. Sistemin tamamını kapsamalıdır. Bu durumu tekstil üzerine olan bir firmanın üretim ve hizmet sektöründen en temel örneklerle açıklayalım:

 Tekstil fabrikasında eldeki stok miktarı, müşteri isteklerinin zamanında karşılanması, makine yükü gibi hesaplara yer verilirken aynı zamanda çalışanlardan maksimum verimin alındığı saat aralıkları çalışan sağlığı da dikkate alınarak belirlenmeli ve haftalık çalışma saati planlaması da yapılmalıdır.

 Mağaza yeri seçimi yapılırken hem depoya yakınlık hem de hedef kitleye yakınlık dikkate alınmalı, mağazada çalışan eleman sayısı ise mağaza büyüklüğü, müşteri yoğunluğu ve kaç kişi çalışırsa hem çalışan hem işleyiş açısından maksimum verimi yakalayabilirim durumuna göre belirlenmelidir. Yani sistem bütününde optimal koşullar eşliğinde maksimum verimi sağlarken, insanın sitemlerinin en önemli unsuru olduğu unutulmamalıdır.

  Endüstri mühendisliğini diğer mühendislik dallarından ayıran bazı önemli faktörler bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Parçayı değil bütünü ele alarak çalışır, sistemin bütünüyle ilgilenir.
  • Her koşulda insan faktörünü dikkate alır.
  • Mühendislik denince akla gelen fizik ağırlıklı bir bölüm olduğu düşüncesinin aksine matematik ağırlıklı bir mühendislik dalıdır.
  • İnsan faktörünü her durumda dikkate alan endüstri mühendisliği diğer bilimler dışında sosyal bilimlerle de yakından ilgilidir.

 Sonuç olarak; senin hayattaki tecrübelerinin, hayattan beklentilerinin, hayattan ne aldığının ya da ne almak istediğinin toplamıdır demek yanlış bir tanım olmayacaktır diye düşünüyorum. Her insan bir dünyadır. Bu yüzden de insanı merkezine alan endüstri mühendisliğinin tanımını sizin dünyanıza bırakıyorum.